kolot112

אודות הספר

ספר שבו הנפש שרה את עצמה. העולם החיצון הופך בבואה המשקפת את התנועה הפנימית, והתמונות משמשות מושאים נפשיים יותר מאשר נקודות אחיזה במציאות. הספר הינו מעשה רקמה של תדרים היוצרים מוסיקה, שצליליה נעים בין זעקה לבין שתיקה, ובין זו לזו נמתח הקיום הפנימי.

ספריית פועלים, 1999.

לעמוד הכותבים

לקריאה מתוך מחזור השירים ״קולות״

בהשראת הספר

מתוך מחזור השירים ״קולות״, נועה בלאס.
אתי בן זקן – קול. אירנה פרידלנד – פסנתר. הוקלט באולם ״התיבה״ ביפו, יולי 2007.

Play

Play