noir1

אודות הספר

“קפה נואר” נולד מאחורי הקלעים של הנפש. שם, בשקט עמוק, רוחש קול עד שהוא נוגע בגרעין חי, ונושם אל העולם. ראשיתם של השירים בהתבוננות כמעט מדיטטבית בדופק קול חשוך, עדיין חסר מילים. בהדרגה, מתעוררים קולות אחרים: הפעימה הרב-קולית הופכת לתמונה, שפה, עולם.

הקיבוץ המאוחד, 2006.

לעמוד הכותבים

 להורדת הספר כקובץ pdf

Sleeping Muse, Brancusi
The Metropolitan Museum of Art