“מילים בוערות בלב השורה וקורעות אותה… תודה אינה המילה על הטלטלה והיופי”