“לפעמים כה נדירות בא לעולם קול כקולה של הדסה טל, מתרחשת המשמעות העמוקה והרחבה ביותר של נפש האמנות. הקורא נכנס אל פרדס פלא עשוי יופי, חכמה, וכאב צרוף.”